Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Химични анализи

Cr

C

Si

S

Spec.

Typ.

Spec.

Typ.

Spec.

Typ.

Spec.

Typ.

FeCrLC C010

min 60

61

max 0.10

0.06-0.10

max 1.5

0.8

 

FeCrHC C800

min 60

61

6-8

7.5

max 2.0

1

max 0.08

Физични анализи

 

Плът ност.

Голе мина

Обемна плътност

Рон ливост

Температура на топене

Термичен ефект

FeCrLC C010

7.4

10 - 80

3300-3850

1-2

1340-1600

- 0.9

FeCrHC C800

7.0

15-80

3100-3200

3-4

1400-1500

- 1.2