Mагнезито - хромисти огнеупорни тухли

Начало » Металургия » Огнеупорни материали

Фирма

Предлага: Рефракем ЕООД Телефон: +359 2 832 50 20; 832 60 74; 931 41 34; 931 23 15;
е-mail: marketing@refrachem...
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Магнезито - хромисти огнеупорни тухли

MgO [%] Cr2O3 [%] Fe2O3 [%] Al2O3 [%] CaO [%] SiO2 [%]
SLIIC 75 - 80 5 - 8 8 - 10 1.5 - 3.0 2.0 - 3.0 1.5 - 3.0
SLIICZ 75 - 80 5 - 8 6 - 8 1.5 - 2.5 2.0 - 3.0 1.5 - 3.0
SLIICHZ 75 - 80 5 - 8 6 - 8 1.5 - 2.5 1.5 - 2.5 0.8 - 2.0
SLIIK 70 - 78 7 - 10 7 - 10 2.0 - 4.0 1.5 - 2.5 1.5 - 3.5
SLIIKP 70 - 78 7 - 10 7 - 10 2.0 - 4.0 1.5 - 2.5 1.5 - 3.5
SLIIIC 70 - 75 8 - 12 8 - 10 2.0 - 4.0 1.5 - 2.5 1.5 - 3.0
SLIIICZ 72 - 80 8 - 12 6 - 9 2.0 - 3.0 1.0 - 2.0 1.5 - 3.0
SLIIICHZ 72 - 80 8 - 12 6 - 9 2.0 - 3.0 1.0 - 2.0 1.5 - 3.0
SLIIICP 70 - 75 8 - 12 8 - 10 2.0 - 4.0 1.5 - 2.5 1.5 - 3.0
SLIIIK 60 - 70 12 - 16 7 - 11 2.0 - 5.0 1.5 - 3.0 2.0 - 4.0
  Насипна плътност Порьозност Устойчивост на трошливост в студено състояние Огнеупорност под натоварване Термална проводимост
[g.cm-3] [%] [MPa] [oC] при 600oC при 1200oC
SLIIC 2.85 - 3.00 18 - 22 30 1450 - 1600 4.0 2.9
SLIICZ 2.90 - 3.05 16 - 20 30 1600 - 1680 4.2 3.0
SLIICHZ 2.95 - 3.10 15 - 18 35 min 1640 4.2 3.0
SLIIK 2.90 - 3.00 18 - 22 25 1550 - 1600 4.0 2.9
SLIIKP 2.95 - 3.10 16 - 20 30 1550 - 1650 4.0 2.9
SLIIIC 2.95 - 3.10 18 - 22 30 1500 - 1600 3.1 2.5
SLIIICZ 2.95 - 3.05 16 - 20 30 1550 - 1600 3.5 2.6
SLIIICHZ 2.95 - 3.10 15 - 18 35 min 1600 3.5 2.6
SLIIICP 3.00 - 3.15 18 - 20 30 1550 - 1600 3.1 2.5
SLIIIK 2.90 - 3.05 18 - 22 25 1520 - 1580 2.7 2.3