Word 97 - Цветен самоучител
С този цветен самоучител ще можете:


Да започнете бързо и лесно работа с Word 97

Да овладеете бутоните, командите и функциите за текстообработка.

Да създавате, редактирате и форматирате писма, фирмени бланки,

доклади, фактури и много други документи.

И още много възможности...С този цветен самоучител ще можете:Да започнете бързо и лесно работа с Word 97

Да овладеете бутоните, командите и функциите за текстообработка

Да създавате, редактирате и форматирате писма, фирмени бланки, доклади, фактури и много други документи

Да оформяте таблици, вмъквате графики, рисувате и прилагате специални ефекти върху текст

Да работите със стилове и други специални методи за форматиране, улесняващи работата с обемисти документи

Да използвате възможностите на Word 97 за подобряване на естетичния вид на документите

Да проверявате автоматично правопис и граматика

Да отпечатвате документи от Word 97

И още много възможности...