Фирма

Предлага: M&DSoft Телефон: 02 / 929 65 09; 928 77 74; 088 8 252 885
е-mail: mdsoft@dir.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Софтуерният продукт е предназначен за следене здравословното състояние на пациентите и има възможност за оценка на проведените процедури и изследвания , като се дава и стойностна оценка на полученото обслужване. Програмата има възможност да се остойностяват използваните консумативи, медикаменти и манипулации за всеки пациент.


Системата има следните функционални възможности:

 • Достъп до системата чрез система от пароли и нива за достъп.
 • Регистриране на пациенти.
 • Регистриране на направените прегледи и въвеждане на резултатите от тях.
 • Регистриране на направените изследвания и въвеждане на резултатите от тях.
 • Регистриране на извършените манипулации.
 • Регистриране на направените операции.
 • Въвеждане на предоперативната медикация на пациента.
 • Възможност за следене на направените разходите по престоя на пациента , изразходваните консумативи и медикаменти.
 • Модул за търсене на пациент по зададени критерии.

  MediCare е система за обслужване на болничното лечение и е внедрена в Клиника по сърдечна хирургия на НЦССЗР - София

  За актуални цени, моля обадете се в офиса на фирмата.