Фирма

Предлага: M&DSoft Телефон: 02 / 929 65 09; 928 77 74; 088 8 252 885
е-mail: mdsoft@dir.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

Складова система

Софтуерният продукт обхваща всички етапи от работата свързани със:
- доставката и прехвърлянето между отделните търговски обекти на стоките.
- продажбата на стоки - заявяване, изпълнение и фактуриране.
- разплащания по съответните сделки.
- следенето на наличностите във всеки момент, както по складове и стоки, така и по фирми.
- контролиране и планиране на работата на отделните фирми.

Реализацията на системата дава възможност на потребителя бързо и лесно да въвежда и получава информацията необходима за следене на състоянието на отделните търговски обекти (складове, магазини, щандове и др.)..
Да получава всевъзможни справки както да променя начина на работа търговския отдел във фирмата.

Системата се състои от следните oсновни функционални модули:

 • Приемателни Актове - за въвеждане и следене на движението на доставките.
 • Договори за Доставка - за въвеждане и следене на изпълнението на договорите за доставка, както и за определяне на реалните цени при наличие на параметри за бонус/рефакция към договора.
 • Вътрешен оборот - за въвеждане и следене на движението на стоките и оборота между отделните търговски обекти.
 • Заявки - за въвеждане и следене на заявките - получени по телефон; e-mail, факс и др.
 • Фактури - за издаване и следене на издадените Фактури / Дебитни и Кредитни известия.
 • Плащания - за следене на разплащанията (приходи / разходи / прехващания)
  и допълнителни модули.
 • Каталози - за поддръжка на списъците с контрагенти (доставчици/клиенти), търговски обекти, стоки, наличности и цени, дистрибутори, мерни единици и други.
 • Справки - за извеждане на подробни и / или обобщени справки относно:
  доставки, вътрешен оборот, заявки, фактури, плащания, движение на стоки, договори за доставка и салдата на клиентите.
 • Ревизии - за фиксиране състоянието на търговските обекти към определена дата при извършена ревизия.
 • Настройки - за промяна на паролите, индексиране, архивиране, други системни функции и самостоятелния модул.
 • Контрол - за определяне на правата на служителите за работа със системата.


  Системата поддържа връзка с други Windows базирани приложения - напр. Microsoft Excel, в които по желание могат да се извеждат справките за допълнителна обработка и съхраняване.

  За актуални цени, моля обадете се в офиса на фирмата.