ХАРИС - Личен състав, заплати, нормиране

Начало » Компютри, Софтуер и Интернет » Софтуер

Фирма

Предлага: M&DSoft Телефон: 02 / 929 65 09; 928 77 74; 088 8 252 885
е-mail: mdsoft@dir.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

"ХАРИС" - Личен състав, заплати, нормиране

Система с богати функционални възможности за управление на персонала и работната заплата. Автоматизира дейностите в отделите ТРЗ и Личен състав и е съобразена с всички изисквания на българското законодателство /Кодекса на труда, Кодекса за задължителното обществено осигуряване и т.н./.

С нея работят организации от различни сфери и отрасли на икономиката: държавна администрация,промишлени и бюджетни предприятия, кооперации, производствени и туристически фирми.

 • бърза, стабилна и лесна за поддържане.
 • свободно дефиниране на показатели, необходими за рекапитулации.
 • ведомости, списъци, отчети, справки създадени от потребителя, описание, външен вид.
 • извършване на предварителен екранен преглед, бързо отпечатване.
 • таблица за клас.
 • минимална работна заплата.
 • сума за детски надбавки и компенсации.
 • месечна и годишна таблица за ДОД.
 • конфигуриране на перата и базите, които са елемент на заплатите.
 • процент и съотношение осигурител / осигурено лице.
 • задаване на общи параметри, свързани с изменение на нормативната база.
 • подготовка на данните за НОИ на дискета / лиценз от НОИ /.
 • валутни заплати.
 • многоезичност.
 • възможност за изчисляване на заплати и граждански договори с различни схеми за осигуряване.
 • подготовка на дискета за плащане по банков път.
 • описание на структурните единици, както и тяхната йерархия.
 • възможност за анализ и оценка на развитието на персонала.
 • експорт / импорт на данни.
 • бързо подреждане в таблица само с кликване върху заглавието на колоната.
 • автоматично изчисляване броя на отработените дни, дните в отпуск и болнични, съобразно датите на въведените документи.
 • следене на полагаем и използван отпуск и автоматично прехвърляне на остатъка в следващи периоди.
 • изчисление на трудов стаж
  и много други.


  Клиентите сами избират версията и модулите от пакета, които се продават и самостоятелно: ТРЗ и Личен състав. Инсталирането и внедряването се извършва от служители на фирмата, както и поддръжката.

  Обръщаме и специално внимание на обучението на бъдещите потребители.


  Клиентите могат да получават бърза и ефективна помощ от специалистите във фирмата по интернет и телефон. Фирмата поема задължение за промяна в системата при изменение на нормативната уредба. Също така разработва допълнителни модули за специфичните нужди на клиентите си.

  За актуални цени, моля обадете се в офиса на фирмата.