Фирма

Предлага: M&DSoft Телефон: 02 / 929 65 09; 928 77 74; 088 8 252 885
е-mail: mdsoft@dir.bg
ВИЖ Пълната информация за фирмата

I. Описание на системата


1. Системата позволява кодиране на:

 • Случаи - кратко описание на случая, година на активиране, статус, клиент
 • Клиенти - пълни данни за клиента, необходими за издаване на фактури
 • Услуги - Описание на извършваната услуга от адвоката
 • Допълнителни услуги - Описание на извършваната допълнителната услуга - такси, преводи, пратки и т.н.
 • Адвокати - Пълни данни за адвокатите
 • Тарифи - Тарифи на услугите

  2. Адвокатски бележник
  Системата позволява систематизиране и съхраняване на извършените услуги от адвокатите по различните случаи на клиентите. Ежедневното въвеждане на анотации за извършените дейности и тяхната продължителност, позволява лесното и бързо изготвяне на изходните документи към клиентите, както и оперативното следене на натоварването на адвокатите и остойностяването на техния труд. Чрез кодирането на случаите, клиентите , услугите, тарифите е възможно бързо въвеждане на необходимата информация.
  Системата се състои от следните модули:
 • Обработка на документи - Въведените от адвокатите документи се проверяват и подготвят за включване в проформа.
 • Издаване на проформи - Позволява разпечатването на профорормите в различни варианти.
 • Следене на плащанията по издадените фактури
 • Позволява остойнoстяване на труда на адвокатите
 • Архивиране на приключените случаи - Осигурява се разглеждането на архивираната информация.


  II. Технически изисквания


  Клиентско работно място - min PENTIUM 133 MHz, 32 Mb RAM, 1 Mb видео RAM, 20 МB диск, монитор ( 600 x 800 ), принтер подходящ за работа под WINDOWS’95 ( струен или лазерен ).

  Сървер - Windows NT/2000, 1Mb видео RAM, CD ROM, дисково пространство - 50 МВ, монитор ( 600 x 800 ).

  Мрежа - препоръчително 100 Мв; структурно окабеляване.

  За актуални цени, моля обадете се в офиса на фирмата.