CorelDraw 10 - Официално ръководство

Начало » Книги и полиграфия » Компютърна литература

CorelDraw 10 - Официално ръководство

Тази книга покрива всичко, от основните операции, до ползването на професионално ниво. Независимо дали сте илюстратор, дизайнер, инженер или архитект, това помагало ще ви даде експертни напътствия за овладяване на разнообразни похвати за илюстриране.

Съдържание

Част I CorelDRAW 10 – Кратко начално ръководство на потребителя
ГЛАВА 1: Инсталиране на CorelDRAW и намиране на помощна информация 47
ГЛАВА 2: Какво ново в CorelDRAW 10 61
ГЛАВА 3: Работа с интерфейса на CorelDRAW 10 79
ГЛАВА 4: Отваряне и съхраняване на файлове 97
Част II Да започнем работа с CorelDRAW 10
ГЛАВА 5: Управление на документи и страници 123
ГЛАВА 6: Помощни средства за измерване и чертане 143
ГЛАВА 7: Екранно увеличаване и сменяне на изгледа 167
ГЛАВА 8: Основни команди за работа с обекти 185
Част III Работа с инструменти за обекти
ГЛАВА 9: Създаване на основни форми 205
ГЛАВА 10: Чертаене с инструментите за линии 227
ГЛАВА 11: Изрязване, оформяне и преоформяне на обекти 263
ГЛАВА 12: Управление и подреждане на обекти 281
ГЛАВА 13: Ресурси за организиране на обекти 311
Част IV Организиране на обекти и прилагане на ефекти
ГЛАВА 14: Ефекти с обвиваща крива (Envelope) и изкривяване (Distortion) 333
ГЛАВА 15: Силата на ефектите за смесване (Blend) и контур (Contour) 365
ГЛАВА 16: Прилагане на ефектите за лещи (Lens) и прозрачност (Transparency) 403
ГЛАВА 17: Създаване на дълбочина със сенки 429
ГЛАВА 18: Рисуване и PowerClips 447
ЧАСТ V РАБОТА В 3D
ГЛАВА 19: Създаване на дълбочина с ефектите за перспектива 461
ГЛАВА 20: Изтегляне в дълбочина (Extruding) на векторни обекти 475
ГЛАВА 21: Прилагане на растерно изтегляне в дълбочина (Bitmap Extrude) 503
ГЛАВА 22: Работа с 3D модели 517
ЧАСТ VI РАБОТА С ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ГЛАВА 23: Използване на команди за растерни изображения 531
ГЛАВА 24: Прилагане на филтри за растерни ефекти 567
ЧАСТ VII ОТВЪД ОСНОВНИТЕ УМЕНИЯ
ГЛАВА 25: Зад завесите на модула за печат 599 ГЛАВА 26: Филтри за вход и изход 661 ГЛАВА 27: Уеб ресурсите на CorelDRAW 10: Представяме ви Corel R.A.V.E. 685