Учебен Център РУНИ

   • Кандидатстудентски курс по английски език Кандидатстудентски курс по английски език Кандидатстудентски курс по английски език за прием в УНСС започва с часове, посветени на основните правописни правила и начин за писане на диктовка (първият компонент от изпита в УНСС). Дават се хомофони (думи, които се изговарят по един начин, а се пишат по различен), тъи като те присъстват често в диктовките. Предлага: Учебен Център РУНИ
  • Езикови курсове – международен сертификат PITMAN Езикови курсове – международен сертификат PITMAN Изпитите PITMAN тестват ниво на владеене на английски език и се предлагат в пет нива. Те стават все по-популярни у нас по редица причини. Изпитите са на българския образователен пазар от 1990 г. с вече над 3800 души са ги положили успешно и са получили международен сертификат за това. Предлага: Учебен Център РУНИ
  • Индивидуално обучение Индивидуално обучение Удобството на индивидуалното обучение е, че всичко е насочено към нуждите и потребностите на един конкретен ученик и програмата се изготвя само за него.
    Предлага: Учебен Център РУНИ
  • Подготовка на кандидатстуденти 12 клас Подготовка на кандидатстуденти 12 клас Учебен Център "РУНИ" предлага подготовка на кандидатстуденти по български език и литература, история, английски език и математика. По тези предмети се предлага и подготовка за държавни зрелостни изпити (матури) Предлага: Учебен Център РУНИ
  • Подготовка на ученици, кандидатстващи в профилирани гимназии 7 клас Подготовка на ученици, кандидатстващи в профилирани гимназии 7 клас Обучението включва подготовка по български език и литература и математика. В рамките на 110 учебни часа по двата предмета се покрива учебното съдържание, необходимо за кандидатгимназиалните изпити. Предлага: Учебен Център РУНИ
  • Полудневна подготовка за училище Полудневна подготовка за училище От 2001 г. се провежда полудневна подготовка за училище на ученици от първи до пети клас. Тя се оказа едно удобство за родителите и вече е дота търсена. Необходимостта от квалифициран педагог, който да се занимава с децата им е належаща за родителите. Предлага: Учебен Център РУНИ