Стърлинг Фактор България

СТЪРЛИНГ ФАКТОР БЪЛГАРИЯ е финасова компания, оперираща на българския пазар от 2005 г. Това е първата българска факторингова компания. Капиталът на фирмата е 100% частна собственост.

   • Вътрешен факторинг Вътрешен факторинг Вътрешният факторинг е услуга, предназначена за фирми произвеждащи и реализиращи стоки (или услуги) на българския пазар при условия на отложено плащане до 90 дни. Предлага: Стърлинг Фактор България
  • Експортен факторинг Експортен факторинг Експортният факторинг е комплексна услуга, предоставяна от Стърлинг Фактор Бъргария и е предназначена за български компании, изнасящи стоки или услуги в чужбина при условия на разсрочено плащане.
    Предлага: Стърлинг Фактор България
  • Застраховане на плащания Застраховане на плащания Застраховането на плащането е обичайна практика в международните разплащания, която тепърва навлиза и у нас. Предлага: Стърлинг Фактор България
  • Проучване на клиенти Проучване на клиенти Стърлинг Фактор България извършва проверка за платежоспособността на Вашите клиенти.
    Проверката е строго конфиденциална и клиентите Ви никога не научават за нея. В същото време Вие получавате достоверна информация за тяхната платежоспособност.
    Предлага: Стърлинг Фактор България