Треинсофт ЕООД

Център за професионално обучение.

   • IT card –европейския сертификат за компютърни умения IT card –европейския сертификат за компютърни умения ITcard е сертификат за компютърна грамотност, независим от определена компания и нейните продукти и не изисква специално предварително обучение. ЦПО “Треинсофт” издаде първите за България IT карти. Предлага: Треинсофт ЕООД
  • Eвропейски сертификат за компютърни умения – ECDL Eвропейски сертификат за компютърни умения – ECDL Център за професионално обучение “Треинсофт” е оторизиран учебен и тестващ център за една от най-разпространените компютърни сертификационни програми в света - European Cоmputer Drivig Licence (ECDL). Предлага: Треинсофт ЕООД
  • XPERT –Personal Business skills XPERT –Personal Business skills От 2006 година Център за професионално обучение "Треинсофт" е лицензиран обучаващ и изпитен център за "Xpert Personal Business Skills". Системата Xpert personal business skills дава знания и умения за най-търсените в момента ключови компетенции за работещите във фирми, администрации и организации. Предлага: Треинсофт ЕООД
  • Курс по Allplan Курс по Allplan Запознайте се отблизо с Allplan Архитектура или Allplan Инженерно проектиране!
    Научете как можете да създадете проект в 3D с всички разрези, изгледи, количествени сметки, както и с анимация на вашата сграда. Предлага: Треинсофт ЕООД
  • Курс по Auto CAD - І и ІІ ниво Курс по Auto CAD - І и ІІ ниво След завършване на курса на обучение, участниците ще могат да се справят професионално с ежедневните дейности по създаване на стандартни работни 2D и 3D чертежи, оформянето им в различни изгледи, включването на размери, текст, изчисления и др. Предлага: Треинсофт ЕООД
  • Удостоверения на МОН Удостоверения на МОН ЦПО „Треинсофт” е лицензиран от НАПОО за 10 професии и 17 специалности. Обучението по специалностите е разпределено в учебни модули. Оптимизирайки непрекъснато учебното съдържание, за да отговаря на съвременните нужди от обучение „Треинсофт” организира краткосрочни обучения по тези модули. Предлага: Треинсофт ЕООД