Треинсофт ЕООД

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 6 стоки Адрес:
България, София 1303,
ул. “Осогово” 30, офис 502
Тел: 02/920 0239; 0887522036
Факс: 02/920 0239
E-мейл: info@trainsoftb...


Представител: Росислава Борисова

Треинсофт ЕООД е създадена през април 2004 година. На 13.10.2004г. от Националната агенция за професионално образование и обучение получава Лицензия на център за професионално обучение N 200412211 за 10 професии и е в процес на лицензиране на нови 10, като някои от тях са: професия “Еколог”, “Химик - технолог”, “Лаборант”.
От 01.01.2005г. е Microsoft IT Academy / Program Office Specialist.

В центърът се провежда обучение по приложни програми на Microsoft и Linux, както и обучение за използване на специализиран софтуер: AutoCAD 2005-6, Allplan 2005, Cinema 4D, Corel DROW и др.

Център за професионално обучение “Треинсофт” е оторизиран учебен и тестващ център за една от най-разпространените компютърни сертификационни програми в света - European Cоmputer Drivig Licence (ECDL). Сертификатът ECDL, признат в над 140 страни, удостоверява придобитата компетентност в областта на информационните технологии и дава възможност за надграждане и покриване на по-високи степени. Акредитиран център е и за сертификация IT Card - сигурен начин за доказване на ИТ умения с удобна динамична онлайн платформа.

ЦПО «Треинсофт» е лицензиран обучаващ и изпитен център за «Xpert Personal Businiess Skills» за придобиване и сертифициране на социални и бизнес компетенции. Организира и провежда обучение по езици. Разработва учебни програми и провежда лекционни и практически обучения по добри практики съобразени със стандартите на СУК.

Статутът на Треинсофт, като Microsoft IT Academy, Акредитиран център за придобиване на различни международни сертификации и Център за професионално обучение е доказателство за професионализъм на преподавателския екип, както и признание за техническо оборудване отговарящо на най-новите тенденции за обучение. До края на 2006г. Треинсофт ще предложи модули за дистанционно обучение.

Изследване на възвръщане на инвестициите в обучението е ангажимент на екипа на Треинсофт за реализиране на качествено обучение и отговор на работодателите за нуждите и резултатите от обучение. Високо квалифицирани специалисти подготвят за защитаване на международно признати сертификати и удостоверения. Партньори в обучението са Сектор следдипломно обучение при Технически университет – София, Институт за следдипломно обучение при УНСС, Софийски университет, НБУ, с подкрепата на преподаватели от учебния център на Буллброкерс, преподаватели от представителствата на Microsoft, Linux, Nemetschek, IRM, Autodesk и др. Екипът, който работи по обучение за внедряване на добри практики, се състои от експерти от академичните и бизнес среди.

Приоритетно за дейността на Треинсофт е участието в проекти за разработване на нови продукти и изграждане на стабилни взаимоотношения между училища, колежи, центрове за професионално обучение, университети, и бизнес средите, както от България, така и от други страни. Осъзната е нуждата от организиране на срещи за обмяна на опит, знания и идеи и дава своя принос за това.

Центърът за професионално обучение е създаден в резултат на нарасналите потребности от организиране на специализирано обучение и професионална квалификация на работници, служители в администрация и мениджъри от малките и средни предприятия в България, както и от необходимостта младите хора (ученици и студенти) да докажат с международно признати сертификати пред бъдещи работодатели, степен на компетентност за придобити знания и умения.

Центърът e оборудван с най-нови IT технологии, предпоставка за съвременно и ефективно обучение. Разполага със съвременна и модерна учебна зала, оборудвана с 9 работни места: индивидуални преносими компютри, професионална мрежа, интернет, принтер, копир, интерактивна дъска, мултимедиен проектор, екран, климатик. Разположен е в новопостроена бизнес сграда в центъра на София, достъпна с градски транспорт. Разполага с място за паркиране на лични автомобили.

Центърът за професионално обучение Треинсофт е организация за обучение и осъществяване на контакти с бизнес среди, предприятия, инвеститори, мениджъри, предприемачи, разработващи софтуер и специалисти от различни области, както и място за генериране, предаване и сертификация на нови знания и умения.

Треинсофт е сертифициран по ISO 9001:2001 с обхват:
“Професионално обучение и квалификация, обучение по специализиран софтуер, обучение по добри практики – производствени, дистрибуторски, лабораторни; разработване на учебни програми и участие в проекти, оценка на възвръщаемостта на инвестициите в обучението. Установяване и удостоверяване на компетентността в посочените по горе области.”