Учебен Център РУНИ

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 7 стоки Адрес:
България, София 1000,
бул. "Евлоги Георгиев" N 52
Тел: 02/ 943 40 55, 628 462, 088 8 503 025
E-мейл: runny@bitex.bg


УЦ “Руни” е създаден през 1996 г. в София. Стартира с курсове по български език и математика за кандидатстване в езикови гимназии след 7. клас и техникуми (сега професионални гимназии) след 8. клас. Кандидатстуденстките курсове по български език и литература и история също започват през тази година. 1998г. е начало на подготовката на кандидати за полагане на изпит PITMAN – ESOL – международен изпит по английски език като чужд език. От 2000 г. стартират и първите кандидат-студентски курсове по английски език за прием в СУ “Климент Охридски” и УНСС. От 2001 работи и полудневната подготовка за училище за ученици от първи до четвърти клас и детския алианс.
От 2002г. вече има и кандидатстудентски групи по математика за кандидатстване във всички ВУЗове с приемен изпит по този предмет. От 2003г. УЦ “Руни” предлага и индивидуално обучение по всички учебни предмети, съобразено с потребностите на всеки отделен кандидат.
Всяка година наши ученици са приемани в престижни учебни заведения.

Преподавателски състав и организация на обучението
Учебен център “Руни” се ръководи от Румяна Шаламанова – директор по учебната дейност и Николай Тодоров – административен управител. Г-жа Шаламанова завършва Първа Английска Гимназия в София. След това продължава образованиято си в Химикотехнологичния Университет в София и се дипломира като инженер-химик. През 1992г. завършва Българо-американски преквалификационен курс към ПУ “Паисий Хилендарски” за получаване на професионална подготовка по английски език и признаване на квалификация “учител по английски език”. От 1991г. работи в 21 СОУ “Христо Ботев” като учител по английски език и литература. Няколко години преподава и химия на английски език в същото училище. През 1996г. създава Учебен Център “РУНИ” и досега е негов директор.
Г-н Тодоров завършва математическа гимназия и СУ “Климент Охридски” – специалност “информатика”. Работи като финансов консултант на свободна практика. От 1998г. се занимава с финансово-счетоводната дейност на центъра. Преподавателският състав на Учебен Център “РУНИ” е от висококвалифицирани учители, преподаващи в елитни столични езикови гимназии, СУ “Климент Охридски”, Технически Университет, Нов Български Университет и БАН. Големият процент успеваемост на нашите ученици е ярко доказателство за техния професионализъм. в Учебен Център “РУНИ” държим изключително на качеството на обучението, а не на масовостта. По всеки предмет сформираме не повече от 2 групи, за да може преподавателят да работи пълноценно, без излишно натоварване, да отделя достатъчно внимание на всеки ученик, да следи работата му и неговото развитие. В Учебен Център “РУНИ” преподавателите осъществяват непрекъснат контрол по време на обучението чрез междинни тестове. Те се правят толкова често, колкото го изисква преподаваният материал. Те са различен брой за различните предмети и имат няколко цели. Първата и най-важна е гарантиране на качеството на обучение. Втората е преподавателят да разбере какво е нивото на усвояване на материала. И не на последно място междинните тестове са нашата връзка с родителите, които могат да проследят резултатите на децата си. Освен междинните тестове по време на обучението ние провеждаме и 2-3 пробни изпита, с всички изисквания на истинските изпити , но те са по желание на учениците и родителите.
Всичко изброено до тук гарантира необходимото качество на обучението и високи резултати на полаганите изпити.

Местоположение
Учебен Център “РУНИ” се намира на много комуникативно място в центъра на София – Орлов мост. Ползва партерен етаж от кооперация на бул. “Евлоги Георгиев” 52 със самостоятелен вход откъм булеварда. Учебен Център “РУНИ” разполага с две учебни зали. Едната е за групово обучение с обособени 10 работни места и бяла дъска. Другата е предназначена на индивидуално обучение и малки групи до 4 души. Тя се използва и за стая за отдих – има кафе-машина, пакетирани закуски, хладилник с безалкохолни напитки, сокове, вода. Центърът разполага с ксерокс машина и компютър, които се използват в процеса на обучение.

За повече информация: www.runicenter.com