Формсинтез ООД

Основният предмет на дейност на фирмата е инженеринг в областта на жилищното и обществено строителство.