ЖО И ВЕН България

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 11 стоки Адрес:
България, София ,
ул. Г.С.Раковски 22
Тел: 02/ 931 15 96; 02/ 832 10 48
Факс: 02/ 832 10 48
E-мейл: joiven@abv.bg


ЖО И ВЕН

Предмет на дейност: Търговия на кабели
 • ГАМАКАБЕЛ - Смолян
 • ЕЛКАБЕЛ- Бургас
 • ЕМКА - Севлиево

  Търговия на ел. апаратура ниско напрежение - официален дистрибутор на ABB
 • Автоматични предпазители - Compact Home, System pro M compact
 • Автоматични прекъсвачи - Tmax, Emax
 • Моторни защити
 • Дефектнотокови защити
 • Пускатели
 • Контактори
 • Термични защити
 • Катодни отводители
 • Крайни изключватели
 • Редови клеми
 • Метални ел. табла - стенни и стоящи
 • Пластмасови ел. табла - Gemini - IP 66
 • Апартаментни табла за скрита и за открита инсталация, серии - Unibox, Estetica, Europa - IP 40, IP 55, IP 65
 • Ключове и контакти -Tango, Time, Element; Busch - Jaeger
  друга електрокомутационна апаратура

  Търговия на електроматериали - ключове и контакти:
 • ЕМИ - Силистра
 • Найден Киров - Русе
 • ТОДИ - Смолян
 • Осветителни тела - български и внос
 • ПВЦ и гофрирани тръби - официален дистрибутор на капитан Дядо Никола - Габрово
 • Кабелни канали - КОР0S - KOLIN – Чехия
 • Разклонителни кутии IР 54; клемореди и други пластмасови изделия за електропромишлеността - Ж. В. Електрик.
 • Официален дистрибутор на Makris - Германия: всички видове кабелни обувки, клеми, кабелни накрайници, кабелни превръзки.
 • Фирмата поддържа над 10 000 позиции на склад и непрекъснато увеличава техния брой. Тя се снабдява директно от производител или вносител и продава на техни или на по - ниски цени.

  Предлага изгодни условия на фирми, занимаващи се с търговия на електроматериали и кабели.

  Работи със строителни фирми, извършващи електромонтаж, производители на ел. табла и лица, занимаващи се с електромонтажна дейност, промишлени предприятия за поддръжка на ел. захранващи уредби.