Езиков център El-Lion

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 4 стоки Адрес:
ж. к. Дианабад, бл. 21 (до Пощата)
Тел: 02/962 20 08, 088 8 261 298
E-мейл: el-lion@abv.bg


Представител: Димитър Дакашев

Езиков център El-Lion

За никого от вас не е тайна, че в съвременния свят, в който границите между държавите стават условни и силно - развитите общества са все по - космополитни, владеенето на чужди езици е просто необходимост.

Времето преди строежа на Вавилонската кула е далеч в миналото. Но и в ерата на новите технологии, около които се обединяват хората, отново се нуждаем от език, на който общуването да няма прегради независимо от коя част на земното кълбо идваме.

Затова и учениците в нашето учебно заведение са твърде различни по професия, възраст, интереси и националност, но ги свързва мотивацията им да осъществят своите мечти и желанието им за постигане на един по - висок жизнен стандарт за тях и техните деца.

Основен принцип за ръководството на школата и преподавателите, които обичат да казват, че работата им доставя удоволствие, е коректност към хората, оказали ни доверие при големия избор от фирми, предлагащи сходни условия. Наш приоритет е все по - пълното удовлетворяване на изискванията на клиентите ни и постигане на максимално добро качество.

Опитът ни показва, че един от начините за постигане на висока класа в сферата, в която работим е разнообразяване диапазона на предлаганите от нас услуги и актуализиране методите на преподаване с цел то да бъде максимално ефективно.

Това включва и използването на нови все по - интересни форми.
Например: Съвременните системи за преподаване на английски език от британски издателства, които използваме в обучението са наситени с информация и бързо извеждат курсистите на едно високо ниво на владеене на граматическите структури с голям запас от най - употребяваните думи.
Но това усвояване на граматическите и лексикални единици дори и след много упражнения в много случаи остава пасивно.

Езикът е начин за общуване и най - благодатната форма за преодоляването на психологичната бариера е попадане в автентична езикова среда след съответната основна подготовка.

С тази цел след второ основно ниво в нашата школа сме въвели изключително важните часове по разговорен английски, водени от квалифицирани учители - американци.

По време на тези уроци курсистите разговарят с преподавателя на родния му език и в процеса на дискутиране по различни теми се докосват до англо - езичната култура и ценности.

Този вид обучение е и най подходящата подготовка за явяване на интервю за работа в международна компания.

Ако желаете да научите повече за нас, посетете нашия сайт:

www.el-lion.com