Compumotor

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 2 стоки Адрес:
България, София 1111,
ул. 22 Септември
Тел: 02/73 90 97
E-мейл: office@cmstory....


Compumotor

Софтуер за автоматизация на офиса, управление на складовото стопанство, счетоводни системи, интернет приложения.

Продукти:
  • CM Story - автоматизация на дейността в търговска и производствена фирма
  • CM FrxExport Utility
  • CM Table Compare Utility
  • CM Table Repair Utility
  • Консултантски услуги и разработка на софтуер
    Ние Ви предлагаме целият спектър от услуги в процеса на разрешаване на вашия информационен проблем: проучване и създаване на структурата на Вашата база данни, разработка на приложението със своите форми и отчети, тестване, фина настройка на характеристиките и производителността, въвеждане в експлоатация в условията на реалния свят. Динамично проектиране в Интернет на фирмения Ви сайт, комуникация и синхронизация между центъра и отдалечените ви офиси и складове.

    За повече информация: www.cmstory.com