Департамент за езиково обучение - ИЧС

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 9 стоки Адрес:
България, София ,
ул. "Коста Лулчев" №27
Тел: 02 / 722 041, 723 748
E-мейл: office@deo.uni-...


Софийски университет
"Св. Климент Охридски"
Департамент за езиково обучение - ИЧС

Департаментът за езиково обучение при СУ “Св. Климент Охридски” има 40-годишна традиция в обучението по български език като чужд. Създаден е през 1963 г. като Институт за чуждестранни студенти, където се обучават по български език и природонаучни дисциплини чуждестранните студенти, които след това продължават обучението си в българските университети. За целта са разработени специализирани учебни програми и планове, утвърдени от Министерството на образованието на Р. България. До 1969 г. В България пристигат по 300 - 400 души годишно. По - късно броят им нараства и през учебната 1980 - 1981 достига до 1900 души.

През 1967 г. Към Института за чуждестранни стденти е създаден Център за изучаване на чужди езици. В него българските граждани се обучават по английски, френски, немски, испански и др. Годишно през курсовете по чужди езици минават повече от 1000 души.

От началото на 2000 г. Институтът за чуждестранни студенти преминава към Софийския университет “Св. Климент Охридски” като департамент за езиково обучение. Сега по чужди езици в Департамента се обучават над 6000 български граждани годишно. Освен по английски, френски, немски и испански сега се води обучение и по нидерландски, италиански, португалски, арабски, по езиците на нашите съседи - гръцки, труски, румънски и хърватски, както и по редица славянски езици като руски, чешки, полски, словашки и други.

Департаментът за езиково обучение е лицензиран изпитен център за България по:
  • Френски език - за TCF
  • Гръцки език - изпит на центъра за гръцки език (KE Г) към Министерството на образованието на Гърция
  • Руски език - към главния тестов център на Министерството на образованието на Русия - ТЭУ, ТБУ, ТРКИ
  • В Департамента се провеждат подготвителни крсове за изпитите TOEFL , SAT 1, FCE , CAE , CPE , D . E . L . E . BASICO , както и за подготовка за изпитите, за които сме лицензиран тестов център.

    За повече информация: www.deo.uni-sofia.bg