London College Dublin - Sofia

   • Английски език и комппютри Английски език и комппютри Обучението по английски език и компютърни науки е организирано под формата на курсове с различна продължителност и конкретна насоченост.
    Предлага: London College Dublin - Sofia
  • Бизнес администрация Бизнес администрация Обучението е по оригинална методика и учебни пособия на Association of Business Executives (ABE) - Лондон, Великобритания. Учебните пособия са на електронни носители, на всеки студент се дава лаптоп. Предлага: London College Dublin - Sofia
  • Мениджмънт в хотелиерството Мениджмънт в хотелиерството Обучението е по оригинална методика и учебни пособия на Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association of Michigan, USA... Предлага: London College Dublin - Sofia