НетБГ Комуникации ООД

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 13 стоки Адрес:
България, София 1172,
бул. "Г. М. Димитров", бл. 79, вх. Г, ет. 3, ап. 80
Тел: 02 / 962 43 52; 962 53 93
E-мейл: office@netbg.co...


Представител: Ирина Башева

НетБГ

Бързото развитие на електронните технологии, комуникациите и преносните среди в последните няколко години тотално промениха концепциите за изграждане на информационна мрежа, като предоставиха на потребителите и на разработчиците им свобода при избор на решението, гъвкавост и икономическа ефективност.

Този технически напредък от една страна, съчетан с напредъка на компютърните технологии от друга, позволи изграждането и непрекъснатото разрастване на световната мрежа ИНТЕРНЕТ, на създаването на частни ИНТРАНЕТ мрежи и спомогна за разкрепостяването на пазара на информация, който придобива съвсем други измерения днес.

Повече от четири години НЕТБГ КОМУНИКАЦИИ ООД е на този бързо развиващ се пазар, като за това време фирмата е реализирала множество работещи хардуерни и софтуерни решения.

Благодарение на екипа от разнородни специалисти, натрупали опит в различни сфери от областта на комуникациите, компютърните системи и системите за автоматизация, НЕТБГ КОМУНИКАЦИИ ООД има потенциала и опита да изгражда комплексни решения за своите клиенти - от преносната среда до реализиране на концепции за сигурност на данните, корпоративни и виртуални частни мрежи, работа с бази данни и програмно осигуряване, управляващо ги.

Решенията се изграждат на базата на продукти на 3COM, Cisco, Nortel, RAD, BreezeCom и др.. Сървърите и работните станции, които НЕТБГ КОМУНИКАЦИИ ООД конфигурира са с Unix операционни системи, като най - голямо предпочитание е отделено на S.u.S.E. Linux, чийто изключителен представител за България е фирмата.

Благодарение на екип от висококвалифицирани специалисти в областта на телекомуникациите,
компютърните мрежи и операционните системи, НетБГ Комуникации е в състояние да предостави на клиентите си пълна гама от интернет услуги, да проектира и изгради мащабируеми решения за обикновения и корпоративен потребител.

НетБГ Комуникации предоставя комплексни решения на своите клиенти, като интегрира в услугите си освен традиционните корпоративна електронна поща, WEB и FTP сървър, също така и специфични решения, като изграждане на VPN, видеоконферентни комуникации, мултимедийни презентации.

За повече информация заповядайте на нашия сайт

WWW.NETBG.COM