ЖО И ВЕН

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 36 стоки Адрес:
България, София ,
ул. "Г. С. Раковски" 33
Тел: 02 / 832 11 95; 02 / 832 1048
Факс: 02 / 832 1048
E-мейл: joiven@abv.bg


ЖО И ВЕН

Предмет на дейност:
 • Търговия на кабели
 • ГАМАКАБЕЛ - Смолян
 • ЕЛКАБЕЛ- Бургас
 • ЕМКА - Севлиево

  Търговия на ел. апаратура ниско напрежение - официален дистрибутор на Schneider Electric
 • Автоматични предпазители - Merlin - Gerin
 • Автоматични прекъсвачи тип N5, NG и NS
 • Пускатели
 • Контактори - Telemechanique
 • Редови клеми
 • Метални табла IР 54 - НIМЕL
 • Полиестерни табла IР 66 - НIМЕL
 • Апартаментни табла - Мini Рragma
 • Контактори и щепсели - мобилни и стационарни IР 44, IР 65 от Schyller
 • Ключове и контакти Eunea Merlin Gerin
 • друга електрокомутационна апаратура

  Търговия на електроматериали - ключове и контакти:
 • ЕМИ - Силистра
 • Найден Киров - Русе
 • ТОДИ - Смолян

 • Осветителни тела - български и внос
 • ПВЦ и гофрирани тръби - официален дистри бутор на капитан Дядо Никола - Габрово
 • Кабелни канали - КОР0S - KOLIN - Чехия
 • Разклонителни кутии IР 54; клемореди и други пластмасови изделия за електропромишлеността - Ж. В. Електрик.
 • Официален дистрибутор на Makris - Германия: всички видове кабелни обувки, клеми, кабелни накрайници, кабелни превръзки.

  Фирмата поддържа над 10 000 позиции на склад и непрекъснато увеличава техния брой. Тя се снабдява директно от производител или вносител и продава на техни или на по - ниски цени.

  Предлага изгодни условия на фирми, занимаващи се с търговия на електроматериали и кабели.

  Работи със строителни фирми, извършващи електромонтаж, производители на ел. табла и лица, занимаващи се с електромонтажна дейност, поддръжка на ел. захранващи уредби. Изработва ел. табла по поръчка на клиента.