London College Dublin - Sofia

Фирма

Предлагат се на вашето внимание 4 стоки Адрес:
България, София 1000,
ул. "Алабин" №46,
Тел: 02 / 980 03 28
Факс: 02 / 980 03 28
E-мейл: lcds@abv.bg


London College Dublin - Sofia

Искате ли да получите качествено образование в областта на бизнес администрацията и хотелиерския мениджмънт - заповядайте при нас!

Завършвайки нашия колеж, Вие получавате оригинални дипломи от ABE-LOndon, UK за тези от Вас избрали Бизнес администрацията като специалност и от EIAH & LAM, USA за избралите - хотелиерски мениджмънт.

Освен това ако желаете можете да преминете и курс по английски език и / или компютри, като след завършването на курса ще получите оригинални серитификати от London College Dublin, нашата централа.

Какво Ви е нужно за да станете колежани при нас?
1.    Диплома за завършено средно образование.
2.    Автобиография.
3. Документ за владеене на английски език (за специалностите Бизнес администрация и мениджмънт в хотелиерството, провежда тест за владеене на английски език).

Кога можете да се запишете?
Краен срок на записване 01.09.2004г.

Къде можете да се запишете?
гр. София, ул."Алабин" №46, тел. / факс: 02 / 980 03 28 всеки ден без събота и неделя.

Кога започват занятията?
За специалност Бизнес Администрация, обучението започва на 15.09.04 г., формите на обучение са дневна и вечерна в групи от по 10 човека. Обучението се провежда изцяло на английски език.

За специалност Мениджмънт в хотелиерството, обучението се провежда на модулен принцип, което позволява при набиране на група от 10 човека, обучението да започне веднага. Формите на обучение са дневна и вечерна. Обучението се провежда изцяло на английски език.

Приоритети
Европейско образование по бизнес администрация, модерно образование по хотелиерски мениджмънт, подготовка по английски език и информационни технологии, отговаряща на съвременните изисквания.

Материална база
Колежът е разположен в красива старинна сграда в идеалния център на София, съвременно оборудвани кабинети, има компютърен кабинет с висококачествена маркова техника и с постоянен достъп до интернет.

LCDS съдейства и за обучение в чужбина като изключителен представител на London London College Dublin в България.