ЕТ Перуника МП3

Производство на полиетиленови банки и хартиени опаковки.