M&DSoft

Модерен и динамичен софтуер.

   • MediCare MediCare Софтуерният продукт е предназначен за следене здравословното състояние на пациентите и има възможност за оценка на проведените процедури и изследвания , като се дава и стойностна оценка на полученото обслужване. Програмата има възможност да се остойностяват използваните консумативи. Предлага: M&DSoft
  • Адвокатски бележник Адвокатски бележник Системата позволява систематизиране и съхраняване на извършените услуги от адвокатите по различните случаи на клиентитe. Предлага: M&DSoft
  • Изчисляване на работни заплати. Изчисляване на работни заплати. По препоръка на клиенти, които закупуват софтуерния продукт "Харис", фирмата извършва услугата: "Личен състав и Работна заплата". Изчисляване на заплати на щатни служители, работещи на трудов договор; служители, работещи по втори или допълнителен трудов договор... Предлага: M&DSoft
  • Поддръжка на трудови договори. Поддръжка на трудови договори. Поддръжка на трудови договори. По препоръка на клиенти, които закупуват софтуерния продукт "Харис", фирмата извършва услугата: "Личен състав и Работна заплата". Поддръжка на щатно разписание. Поддръжка на данни за служители, разпечатване на договори и тяхната регистрация в НОИ, служебни бележки. Предлага: M&DSoft
  • Складова система Складова система Системата дава възможност на потребителя бързо и лесно да въвежда и получава информацията необходима за следене на състоянието на отделните търговски обекти (складове, магазини, щандове и др.). Да получава всевъзможни справки както да променя начина на работа търговския отдел във фирмата. Предлага: M&DSoft
  • Софтуер, инсталации и поддръжка Софтуер, инсталации и поддръжка Разработване на софтуер, инсталиране на Windows, Office, Oracle и други.
    Поддръжка на софтуер и мрежи Предлага: M&DSoft
  • Структурно окабеляване и инсталиране на ethernet - мрежи Структурно окабеляване и инсталиране на ethernet - мрежи Структурно окабеляване и инсталиране на ethernet - мрежи. Консултантски услуги при закупуване на необходимите за дейността на клиента софтуер и хардуер Предлага: M&DSoft
  • ХАРИС - Личен състав, заплати, нормиране ХАРИС - Личен състав, заплати, нормиране Бърза, стабилна и лесна за поддържане система за автоматизиране дейностите в отделите ТРЗ и Личен състав, съобразена с всички изисквания на българското законодателство. Предлага: M&DSoft