Категория

Начало » Услуги » Бизнес оценки. Консултации.

Застраховане на плащания

Застраховане на плащания Застраховането на плащането е обичайна практика в международните разплащания, която тепърва навлиза и у нас. Предлага: Стърлинг Фактор България

Вътрешен факторинг

Вътрешен факторинг Вътрешният факторинг е услуга, предназначена за фирми произвеждащи и реализиращи стоки (или услуги) на българския пазар при условия на отложено плащан Предлага: Стърлинг Фактор България

Проучване на клиенти

Проучване на клиенти Стърлинг Фактор България извършва проверка за платежоспособността на Вашите клиенти. Проверката е строго конфиденциална и клиентите Ви никога не науч Предлага: Стърлинг Фактор България

Експортен факторинг

Експортен факторинг Експортният факторинг е комплексна услуга, предоставяна от Стърлинг Фактор Бъргария и е предназначена за български компании, изнасящи стоки или услуги Предлага: Стърлинг Фактор България