Категория

Начало » Книги и полиграфия » Правна литература

 • РЕПРОДУКТИВЕН МАРКЕТИНГ 101 РЕПРОДУКТИВЕН МАРКЕТИНГ 101 РЕПРОДУКТИВЕН МАРКЕТИНГ 101
  Следвай стъпките, които водят към благосъстояние
  Бърк Хеджис
  Предлага: Издателство ВИА Цена: 6 лв.
 • Системата Системата Как да изградите голяма и успешна МЛМ организация Предлага: Издателство ВИА Цена: 8.00 лв.
 • 100% успех 100% успех Прочетете тази книга, за да научите:
  • как работи стратегияга за 100% успех
  Предлага: Издателство ВИА
 • Възнаграждения и обезщетения Възнаграждения и обезщетения Това издание предлага систематизирано изложение на различните видове възнаграждения и обезщетения, заплащани на работниците и служителите. Подробно са разгледани правната уредба на трудовите възнаграждения... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
 • Данъчно законодателство 2004 Данъчно законодателство 2004 В книгата са поместени пълните актуализирани текстове на основните данъчни закони. Представени са подробни експертни коментари и разяснения на настъпилите промени във всички закони с акцент върху специфичните моменти, регламентирани в тях. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
 • Едноличния търговец Едноличния търговец Изданието разглежда спецификата на предприятието на едноличния търговец. Отразени са особеностите на статута, счетоводното отчитане и данъчно облагане, характерни за едноличните търговци... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
 • Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България Обн., ДВ. бр. 112 от 27.12.1995 г, в сила от 27.02.1996 г, изм. и доп., бр. 67 от 6.08.1996 г. бр. 122 от 19.12.1997 г, изм., бр. 70 от 19.06.1998 г, бр. 93 от 11.08.1998 г, в сила от 1.04.1999 г, бр. 152 от 22.12.1998 п, в сила от 1.01.1999 г. изм. и доп.. бр. 153 от 23.12.1998 г. в сила от 1.01.1999 г, изм.. бр. 12 от 12.02.1999 г... Предлага: Военно Издателство ЕООД
 • Нагласата е всичко. Нагласата е всичко. Променете нагласата си и ще промените живота си. Предлага: Издателство ВИА Цена: 9.99 лв.
 • Наръчник за работа с персонала Наръчник за работа с персонала Целта на настоящия наръчник е да подпомогне за законосъобразното уреждане и оформяне на трудовите правоотншения в предприятието. Той дава насоки и указания в нормативната уредба, регламентираща разглежданате материя. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
 • Счетоводна практика на стопанското предприятие в 2 тома Счетоводна практика на стопанското предприятие в 2 тома I том съдържа подбор на нормативи и поднормативни актове и указания на компетентните органи, които са обект на ежедневната практика на предприятието, като правила и насоки за отчитане.
  II том съдържа раздели, групирани по методическа връзка на стопанските операции. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев