Категория

Начало » Книги и полиграфия » Икономическа литература

 • РЕПРОДУКТИВЕН МАРКЕТИНГ 101 РЕПРОДУКТИВЕН МАРКЕТИНГ 101 РЕПРОДУКТИВЕН МАРКЕТИНГ 101
  Следвай стъпките, които водят към благосъстояние
  Бърк Хеджис
  Предлага: Издателство ВИА Цена: 6 лв.
 • 22 неизменни закона на брендинга 22 неизменни закона на брендинга Как да превърнем един продукт или услуга в търговска марка. Маркетингът представлява това, което трябва да направи една фирма за бизнеса. Ал Рийс и Лаура Рийс Предлага: Издателство Класика и Стил ООД
 • 45-секундната презентация, която ще промени живота ви. 45-секундната презентация, която ще промени живота ви. 45-секундната презентация, която ще промени живота ви. Предлага: Издателство ВИА
 • Годишен финансов отчет на предприятието - 2003 г. Годишен финансов отчет на предприятието - 2003 г. Книгата разширява и задълбочава темите за годишното счетоводно приключване, започнати с подобна разработка през 2002 г. Нови теми са проблемните за всяко предприятие отчитане на разходи за придобиване на дълготрайни активи... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
 • Годишен финансов отчет на строителното предприятие 2003 г. Годишен финансов отчет на строителното предприятие 2003 г. Настоящата книга има за цел да запълни празнината от липса на специализирана литература по счетоводно отчитане на дейността на строителните предприятия. Промените в счетоводната нормативна уредба от 2002 г. и последователните промени през 2002 и 2003 г. в данъчните закони... Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
 • Годишни финансови отчети - 2003 г. Годишни финансови отчети - 2003 г. Специфичният характер на бюджетната дейност и променящата се в последните години нормативна счетоводна уредба ежегодно поставят редица въпроси по годишното приключване и съставянето на годишния финансов отчет на бюджетното предприятие. Предлага: ЕТ Апис - Ромил Колев
 • Елизабет I - Главен изпълнителен директор Елизабет I - Главен изпълнителен директор Стратегически уроци от водача, изградил империя. Кой би допуснал, че една английска кралица от XVI век ще осигури полезни уроци за лидерите на XXI век? Тя е задължителна за водачи, които искат да усвоят фантастични знания от човек, успял въпреки че условията са били срещу него. Алън Акселрод Предлага: Издателство Класика и Стил ООД
 • Ефективното управление Ефективното управление "Ефективното управление" за пореден път демонстрира гения на Дракър, който разчупва конвенционалните възгледи и обръща поглед към нови перспективи за върхови постижения в света на бизнеса. Питър Дракър Предлага: Издателство Класика и Стил ООД
 • Защо сме различни Защо сме различни Междукултурни различия в семейството, обществото и бизнеса. В епохата на обединена Европа и световна глобализация, при все по - често взаимодействие с чужди култури, това е необходимо четиво за всеки. Михаил Минков Предлага: Издателство Класика и Стил ООД
 • Иновации и предприемачество Иновации и предприемачество Хиляди са мениджърите, страстни читатели на книгите на Питър Дракър настоящата ще привлече още повече почитатели. Книгата разглежда "какво, кога и защо"; политики и решения. Питър Дракър Предлага: Издателство Класика и Стил ООД