Market.Pro
Услугите, които ви предлагаме в MARKET.BG/PRO са предназначени за клиенти, които желаят да имат собствен сайт с уникален дизайн - информационен, или фирмен.

Получавате постоянна актуализация и поддръжка на вашият сайт, както и популяризирането му на страниците на информационно - рекламния център MARKET.BG. Ще ви консултираме как да представите успешно вашият бизнес в мрежата.

MARKET.BG/PRO включва интернет реклама и промоции,както и организиране на онлайн игри за повишаване интереса към вашата фирма.
Market.BG/PRO информационен Market.BG/PRO фирмен


Уеб сайта включва
- начална страница
- до 5 подстраници и 50 продукта
- форма за обратна връзка
- безплатна актуализация за срок от 3 месеца.

Допълнителни ползи
- Безплатно включване в MARKET.BG/MINI за 1 година.
- Безплатно включване във фирмения каталог за 1 година.
- 4 седмици банери в www.market.bg и www.best.bg
Цена: 420 лв.

Услуги към пакета
- хостинг за 1 година
- домейн (.COM, .INFO, .BIZ, .NET, .ORG) за 1 година
Цена: 99 лв.


Уеб сайта включва
- начална страница
- до 10 подстраници и 100 продукта
- категории с продукти или блокове с информация достъпни чрез дървовдина (или друг вид) структура
- форма за обратна връзка
- безплатна актуализация за срок от 3 месеца.

Допълнителни ползи
- Безплатно включване в MARKET.BG/MINI за 1 година.
- Безплатно включване във фирмения каталог за 1 година.
- 4 седмици банери в www.market.bg и www.best.bg
Цена: 504 лв.

Услуги към пакета
- хостинг за 1 година
- домейн (.COM, .INFO, .BIZ, .NET, .ORG) за 1 година
Цена: 99 лв.
В цените не е включен ДДС