Специални отстъпки за клиентите на Маркет.БГ от нашите партньори.
Когато срещнете продукт отбелязан с този знак означава, че сте попаднали на специално предложените.


За да се възползвате от предложената отстъпка трябва да попълните Онлайн Талона и да следвате инструкциите по време краткия процес:

  • Изберете желаният от Вас продукт. Размерът на отстъпката или вида на промоцията са посочени в описанието на продукта.
  • Попълнете Вашите данни в регистрационната форма и изпратете данните.
  • На посоченият от Вас e-mail адрес ще получите валиден талон с посочената отстъпка.
  • С отпечатания талон можете да закупите желания от Вас продукт в обектите на търговеца.

* Валидността на талона е 15 дни