Market.Mini

Услугата е предназначена за малки фирми, предлагащи неголям брой продукти. Клиентът получава страница с представяне на фирмата.

Получавате Интернет представяне - веднага
Всеки ще може да види Вашите продукти и да научи повече за Вашата фирма. Сайтът е достъпен за всеки Интернет потребител. Удобство за Вашите настоящи бизнес партньори и бъдещи клиенти.

Представяне на Вашите стоки
Ще добавим продуктите Ви в сайта, там те ще бъдат достъпни за всички потребители, посещаващи ежедневно www.market.bg. Можете да изложите до 10 продукта или услуги, всеки представен с картинка и детайлно описание.

Постоянна актуализация и поддръжка
www.market.bg се актуализира непрекъснато. Ние сме на разположение винаги, когато решите да промените информацията, която предоставяте за Вашата фирма, продукти и/или услуги. Възможно е да добавяте нови продукти или да редактирате текущите, да смените информацията за Вашата фирма или просто да коригирате цените.

Статистика
Ежемесечно ще Ви предоставяме статистика за интереса на посетителите към информацията за Вашата фирма и продуктите,които предлагате.
Обработката и поставянето на информацията се извършва от нашите оператори. Чрез тази услуга получавате ефективно Интернет присъствие. Този пакет е оптимален за фирми с малък брой продукти или услуги,както и за фирми ,които имат собствен сайт и целят неговото популяризиране.

Допълнителни ползи
- Безплатно включване във фирмения каталог за периода на договора.
- За сключилите договор за период от 6 месеца - 2 седмици банери в www.market.bg и www.best.bg
- За сключилите договор за период от 12 месеца - 4 седмици банери в www.market.bg и www.best.bg